• Aanvragen hebben meer kans van slagen als ze specifiek zijn en gericht zijn op bepaalde informatie

  • Back
 by 

Aanvragen hebben meer kans van slagen als ze specifiek zijn en gericht zijn op bepaalde informatie

Een persoon die niet tevreden are came across de uitkomst van zijn toegangsaanvraag van een gegevenssubject heeft het recht om een ??aanvraag bij de gegevensbeschermingsfunctionaris in te dienen om het resultaat te bekijken

Vereisten voor een geldige DSAR Om tijdig te kunnen reageren op de- toegangsaanvragen van een gegevenssubject, moet het gegevenssubject: • Zijn/haar aanvraag indienen met behulp van een formulier voor toegangsaanvraag van een gegevenssubject. • SDC voldoende informatie geven om zijn/haar identiteit te valideren (om ervoor te zorgen dat de persoon perish de informatie opvraagt, het gegevenssubject of zijn/haar bevoegde persoon are). Factoren pass away kunnen helpen bij het beperken van de reikwijdte van een zoekopdracht, zijn onder meer het identificeren van de- waarschijnlijke houder van de informatie (bijvoorbeeld doorway verwijzing naar een specifieke afdeling), de- tijdsperiode waarin de- informatie werd gegenereerd away from verwerkt (hoe korter het tijdsbestek, hoe meer waarschijnlijk dat een aanvraag slaagt) dentro de het specifiek zijn more than de- aard van de- gevraagde gegevens (bijvoorbeeld een kopie van een bepaald formulier out of e-mails van binnen een bepaalde afdeling).

Fulfilled inachtneming van de- vrijstellingen waarnaar inside the dit document wordt verwezen, zal SDC informatie verstrekken aan gegevenssubjecten wiens aanvragen schriftelijk zijn (regarding op een andere methode die expliciet are toegestaan ??home de- lokale wetgeving), en indien de aanvragen worden ontvangen van een persoon wiens identiteit door SDC kan worden gevalideerd

Vrijstellingen Een persoon heeft niet het recht op toegang tot informatie pass away are vastgelegd over iemand anders, tenzij die persoon een gemachtigde vertegenwoordiger is actually off de- ouderlijke verantwoordelijkheid heeft. SDC are niet verplicht om te reageren op aanvragen om informatie, tenzij het voldoende information heeft om de- locatie van de- informatie te kunnen identificeren, dentro de om zichzelf te overtuigen van de identiteit van het gegevenssubject dat het verzoek indient. Into the principe zal SDC normaal gesproken niet de- volgende soorten informatie vrijgeven als reactie op een toegangsaanvraag van een gegevenssubject: • Informatie over andere personen – Een toegangsaanvraag van een gegevenssubject kan betrekking hebben op informatie pass away betrekking heeft op een persoon off individuen anders dan het gegevenssubject. Toegang tot dergelijke gegevens wordt niet verleend, tenzij de- betrokken personen eerder toestemming hebben gegeven voor de- openbaarmaking van hun gegevens from inside the een van de hierboven beschreven scenario’s, zoals communicatie van andere gebruikers. • Herhaalde aanvragen – Wanneer een vergelijkbare of identieke aanvraag found betrekking tot hetzelfde gegevenssubject eerder werd nageleefd binnen een redelijke termijn durante wanneer er geen significante verandering are opgetreden inside de persoonsgegevens perish met betrekking youngster dat gegevenssubject worden bewaard, wordt elke aanvraag binnen een periode van drie maanden na de oorspronkelijke aanvraag als een herhaalde aanvraag beschouwd, dentro de zal SDC normaal gesproken geen verdere kopie van dezelfde gegevens verstrekken • Openbaar beschikbare informatie – Het bedrijf is actually niet verplicht kopieen te verstrekken van documenten die zich al into the het publieke domein bevinden, zoals verhalen, forumbijdragen durante andere door gebruikers gegenereerde inhoud. • Meningen gegeven during the vertrouwen regarding beschermd home copyrightwetgeving – SDC hoeft geen persoonlijke gegevens vrij te geven die worden bewaard met betrekking child een gegevenssubject inside de- vorm van een vertrouwelijke of-door het auteursrecht beschermde mening. • Bevoorrechte documenten – Alle bevoorrechte informatie bewaard doorway SDC hoeft niet te worden bekendgemaakt in reactie op een DSAR. Over het algemeen omvat vertrouwelijke informatie elk document dat vertrouwelijk try (bijvoorbeeld een directe communicatie tussen een klant dentro de zijn/haar advocaat) en dat aangemaakt werd came across het oog op het verkrijgen away from geven van juridisch advies.

Weigeringen van toegangsaanvragen van een gegevenssubject Er zijn situaties waarin individuen niet https://kissbrides.com/hot-bolivian-women/ het recht hebben om informatie found betrekking youngster hen te bekijken. Bijvoorbeeld: • Als de informatie alleen wordt bewaard met het oog op statistieken regarding onderzoek en als de resultaten van het statistische werk from onderzoek niet beschikbaar worden gesteld when you look at the een vorm pass away een van de- betrokken personen identificeert. • Aanvragen gedaan voor andere niet-gegevensbeschermingsdoeleinden kunnen worden afgewezen. Als de- verantwoordelijke persoon een toegangsaanvraag van een gegevenssubject namens SDC weigert, moeten de redenen voor de- weigering duidelijk schriftelijk worden uiteengezet.

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *